03 2020 | 08:34:27

Бланико ООД


Адрес: Кюстендил, ул. 19-ти февруари 3

GSM: 0882/ 700 306

Tелефони:

Общ брой продукти 1777

Категории продукти

 1. Фина моторика
 2. Сетивно възприятие
  • Език и говор
  • Груба моторика
  • Сензорна зала
   • Занимателни игри
    • Емоции и поведение
     • Когнитивно развитие
     • Изкуство
     • Литература
     • Оборудване
     Последните 6 добавени продукти

     Дезинфектант за ръце SCRUB AL 750 мл

     Дезинфектант за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце и кожа
     За професионална употреба

     ХАРАКТЕРИСТИКИ:
     • Опаковка: бутилка 750 мл
     • Течност без цвят
     • Готов за употреба
     • Срок на годност: 2 години


     АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА:
     Етанол (72%), Хлорхексидин диглюконат (0.5%)

     • Класически дезинфектант за ръце и кожа
     • Микрофилтриран срещу спори в процеса на производство
     • Кратка експозиция и продължителен ефект – 180 минути остатъчно действие
     • Пълно вирусоцидно действие (включително вирусите HAV; HBV; HCV; HIV; HEV; HDV; HTLV; Herpesvirus; Influenza Virus, вкл. H5N1, H1N1; Rotavirus; Enterovirus; Rhinovirus; Papillomavirus; Polyomavirus; Coronavirus; Rubella Virus; Adenovirus; Norovirus; Poliovirus)
     • Щадящ кожата дори при честа употреба
     • Хипоалергенна формула с омекотяващи и овлажняващи кожата ексципиенти
     • Готов за употреба – прилага се неразреден

     ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
     • Хигиенна дезинфекция на ръце
     • Хирургична дезинфекция на ръце
     • Дезинфекция на кожа преди манипулации

     СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:
     • Бактерицидно (вкл. MRSA)
     • Фунгицидно (вкл. дрождецидно)
     • Микобактерицидно (вкл. Туберкулоцидно)
     • Вирусоцидно

     ПРИЛОЖЕНИЕ / СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ / ЕКСПОЗИЦИЯ:
     Хигиенна дезинфекция на ръце (EN 1500) - 15 секунди
     Хирургична дезинфекция на ръце (EN 12791) - 60 секунди
     Вирусоцидно (M. Norovirus) - 15 секунди
     Бактерицидно (вкл. MRSA); Дрождецидно (C. albicans); Туберкулоцидно;
     Вирусоцидно (M. Norovirus; Adenovirus) - 30 секунди
     Бактерицидно (вкл. MRSA); Фунгицидно; Микобактерицидно (вкл. Туберкулоцидно); Вирусоцидно - 60 секунди


     НАЧИН НА УПОТРЕБА:
      
     I. ХИГИЕННА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ
     • Достатъчно за омокряне количество от дезинфектанта се втрива в кожата на чисти и сухи ръце
     • Кожата трябва да остане омокрена през цялото време на въздействие
     • За гарантиране на дезинфекцията, съблюдавайте посочената експозиция, като втривате дезинфектанта, следвайки всички 6 стъпки съгласно стандартната техника за хигиенна дезинфекция (EN 1500)
     • След приключване на дезинфекцията ръцете не се измиват и не се подсушават
      
     ХИГИЕННА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ (EN 1500): 
     1.1. Лицето на едната длан в лицето на другата длан
     1.2. Лицето на едната длан в гърба на другата длан и обратно
     1.3. Лицето на едната длан в лицето на другата длан, но с раздалечени и преплитащи се пръсти
     1.4. Гърбът на пръстите в лицето на срещуположната длан при сключени пръсти
     1.5. Кръгово втриване на десния палец в затворената лява длан и обратно
     1.6. Кръгово втриване в срещуположни посоки на върховете на пръстите на дясната ръка в
     лицето на лявата длан и обратно.

     ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:
     • Да се съхранява извън обсега на деца.
     • Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
     • Съдът да се съхранява плътно затворен.
     ПРИ ПОЖАР: Използвайте прах, устойчива на алкохол пяна, водна мъгла или въглероден диоксид, за да загасите.
     • Не смесвайте с други продукти
     • Да се съхранява в оригиналната плътно затворена опаковка, защитен от директна слънчева светлина, на сухо, хладно и добре проветриво място
     • Препоръчителна температура на съхранение: от +15оC до +25oC
     • Да не се извършват манипулации в близост до открит пламък. Да не се съхранява близо до горими материали. Опаковките, които са били отваряни, трябва да бъдат внимателно затворени повторно и да се съхраняват в изправено положение, за да не се допусне разлив
     • Генерирането на отпадъци следва да се избягва или да се ограничава винаги, когато е възможно. Изхвърлянето на този продукт, неговите разтвори и съпътстващи продукти трябва винаги да отговарят на изискванията за защита на околната среда, законодателството за изхвърляне на отпадъци и всички изисквания на местните власти.
     Изхвърлянето на излишни и негодни за рециклиране продукти се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на отпадъци. Отпадъците не трябва да се изхвърлят в канализацията, освен в пълно съответствие с изискванията на всички компетентни органи. Отпадъците от опаковки следва да се рециклират само след пълното изразходване на продукта

     Категория 0 / Продукта го има пъти / Каталожен номер: BG3087

     Дезинфектант за ръце SCRUB AL 750 мл е добавен на 2020-03-30 13:06:35
     цена за Дезинфектант за ръце SCRUB AL 750 мл
     17.50лева с ДДС

     Дезинфектант за повърхности IDO SPRAY 1 л

     Бърза дезинфекция на устойчиви на алкохол повърхности и предмети
     За професионална употреба

     ХАРАКТЕРИСТИКИ:
     • Течност без цвят
     • Готов за употреба
     • Срок на годност: 2 години
     •  Бутилка 1.000 л

     АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: Етанол (72%)

     • Бърза дезинфекция на алкохолна основа
     • Формула без алдехиди, без оксидиращи агенти
     • Съдържа корозионен инхибитор – предпазва третираните повърхности и предмети
     • Кратка експозиция и широк спектър на действие
     • Пълно вирусоцидно действие (включително вирусите HAV, HBV, HCV, HIV, Influenza Virus, Herpesvirus, Rotavirus, Enterovirus, Papillomavirus, Polyomavirus)
     • Не оставя следи по третираните повърхности
     • Спрей форма, позволяваща третиране и на труднодостъпни повърхности и предмети
     • Не се налага изплакване след обработка
     • Готов за употреба – прилага се неразреден

     ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
     • Бърза дезинфекция на устойчиви на алкохол повърхности, включително на оборудване, апаратура, прибори, предмети

     СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:
     • Бактерицидно (вкл. MRSA)
     • Фунгицидно (вкл. дрождецидно)
     • Микобактерицидно (вкл. Туберкулоцидно)
     • Вирусоцидно

     СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ / ЕКСПОЗИЦИЯ
     Вирусоцидно (M. Norovirus) - 15 секунди
     Бактерицидно (вкл. MRSA); Дрождецидно (C. albicans); Туберкулоцидно; Вирусоцидно (M. Norovirus; Adenovirus) - 30 секунди
     Бактерицидно (вкл. MRSA); Фунгицидно; Микобактерицидно (вкл. Туберкулоцидно); Вирусоцидно - 60 секунди


     НАЧИН НА УПОТРЕБА:
     • Третираните повърхности и предмети се напръскват с дезинфектанта от разстояние около 25-30 см (малко повече от една педя) или се обтриват с напоена с дезинфектанта чиста кърпа
     • Повърхностите трябва да останат напълно омокрени до изтичане на ескпозиционното време, след което се оставят да изсъхнат
     • Електрическите уреди следва да са изключени, а нагорещените повърхности – изстинали, преди прилагане на дезинфектанта

     ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:
     • Внимание. Спазвайте препоръките за безопасност при употребата на продукта.
     • Да се съхранява извън обсега на деца.
     • Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
     • Съдът да се съхранява плътно затворен.
     • ПРИ ПОЖАР: Използвайте прах, устойчива на алкохол пяна, водна мъгла или въглероден диоксид, за да загасите.
     • Не смесвайте с други продукти
     • Да се съхранява в оригиналната плътно затворена опаковка, защитен от директна слънчева светлина, на сухо, хладно и добре проветриво място
     • Препоръчителна температура на съхранение: от +15оC до +25oC
     • Да не се извършват манипулации в близост до открит пламък. Да не се съхранява близо до горими материали. Опаковките, които са били отваряни, трябва да бъдат внимателно затворени повторно и да се съхраняват в изправено положение, за да не се допусне разлив
     • Генерирането на отпадъци следва да се избягва или да се ограничава винаги, когато е възможно. Изхвърлянето на този продукт, неговите разтвори и съпътстващи продукти трябва винаги да отговарят на изискванията за защита на околната среда, законодателството за изхвърляне на отпадъци и всички изисквания на местните власти.
     Изхвърлянето на излишни и негодни за рециклиране продукти се извършва чрез лицензирана фирма за третиране на отпадъци. Отпадъците не трябва да се изхвърлят в канализацията, освен в пълно съответствие с изискванията на всички компетентни органи. Отпадъците от опаковки следва да се рециклират само след пълното изразходване на продукта

     Категория 0 / Продукта го има пъти / Каталожен номер: BG3088

     Дезинфектант за повърхности IDO SPRAY 1 л е добавен на 2020-03-30 13:06:31
     цена за Дезинфектант за повърхности IDO SPRAY 1 л
     25.00лева с ДДС

     Декорация за пластелин

     Забавна декорация за игри с пластелин. 
      
     Съдържание / материали: 128 пластмасови елемента (крака, ръце, очи, шапки…) в пласмасова кофичка

     Категория 0 / Продукта го има пъти / Каталожен номер: 555111

     Декорация за пластелин е добавен на 2020-03-18 08:08:29
     цена за Декорация за пластелин
     36.00лева с ДДС

     Лъжица ProSpoon релефна

     Лъжицата ProSpoon™ на ARK е специално проектирана от Деби Ловски – логопед и хранителен терапевт. Целта й е да подпомогне и улесни храненето на малки деца. Размерът и формата на лъжичката са такива, че да се побере подходящо количество храна, без да се претоварва и съответно – затруднява детето с обработката й. 
     Гърбът на лъжичката има нежен релеф, който помага на децата да преминат от пюрирани към текстурирани храни. Тези тактилни неравности стимулират езика и долната устна и осигуряват допълнителна стабилност на езика.
     Подходяща е за пюрирани храни, кисело мляко, нектари, бебешки храни от първи етап и др. Материалът, от който е изработена, е твърд, но и гъвкав, за да бъде нежен към зъбите (в случай, че детето захапва лъжицата). Без съдържание на олово, фталати, ПВЦ, бисфенол А или латекс. Може да се мие в съдомиялна машина. 
     Размери
     дължина – 14 см; 
     диаметър на дръжката – 0,9 см;

     Категория 0 / Продукта го има пъти / Каталожен номер: ARK558

     Лъжица ProSpoon релефна е добавен на 2019-11-23 10:24:03
     цена за Лъжица ProSpoon релефна
     15.00лева с ДДС

     Лъжица ProSpoon

     Лъжицата ProSpoon™ на ARK е специално проектирана от Деби Ловски – логопед и хранителен терапевт. Целта й е да подпомогне и улесни храненето на малки деца. Размерът и формата на лъжичката са такива, че да се побере подходящо количество храна, без да се претоварва и съответно – затруднява детето с обработката й. Подходяща е за пюрирани храни, кисело мляко, нектари, бебешки храни от първи етап и др. Материалът, от който е изработена, е твърд, но и гъвкав, за да бъде нежен към зъбите (в случай, че детето захапва лъжицата). Без съдържание на олово, фталати, ПВЦ, бисфенол А или латекс. Може да се мие в съдомиялна машина. 
     Размери
     дължина – 14 см; 
     диаметър на дръжката – 0,9 см;
     лъжичка – 3,6х1,9 см
     Този размер е най-подходящ за бебета и малки деца!
      
     Забележка! Лъжицата НЕ е дъвкалка. Не вибрира. 

     Категория 0 / Продукта го има пъти / Каталожен номер: ARK557

     Лъжица ProSpoon е добавен на 2019-11-23 10:24:03
     цена за Лъжица ProSpoon
     15.00лева с ДДС

     Карти с професии

     Комплектът включва 72 карти с най-известните професии. На гърба на всяка ще намерите любопитна информация за дейността, както и за хората, които я изпълняват, а в края на текста – въпроси-предизвикателства. В допълнение ще откриете и голяма легенда с всички 72 професии с техните имена. 
     Съдържание / материали: 72 карти от картон, 1 плакат-легенда, картонена кутия

     Категория 0 / Продукта го има пъти / Каталожен номер: BG3086

     Карти с професии е добавен на 2019-11-21 10:12:37
     цена за Карти с професии
     39.00лева с ДДС